header
 

De Strategische Dialoog

Het doel gemist?

Bij strategie ontwikkeling is het proces minstens zo belangrijk als de inhoud. Een perfecte strategie, welke niet begrepen en gedragen wordt door de organisatie is gedoemd te mislukken. Hoe is het in uw organisatie gesteld? Beantwoord zelf acht ongemakkelijke vragen, en trek uw conclusie. Doe de test 

 

Strategie moet leven

Strategie moet niet alleen leven bij directie en management, maar vooral ook bij de groep ‘idea owners’, dat wil zeggen de mensen waar uw organisatie op drijft, én de overige medewerkers. Zij moeten de strategie niet alleen begrijpen, maar de keuzes met overtuiging onderschrijven. Alleen op die wijze wordt de strategie een inspirerende leidraad voor het dagelijks handelen.

 

Dialogisch dus

OSMC biedt u een proces van strategievorming waarbij de organisatie op een adequate en praktische wijze betrokken wordt én blijft. Niet omdat het zonodig democratisch moet, wel omdat de kwaliteit van de strategie wordt verbeterd door tijdige inbreng van beschikbare kennis, ideeën en expertise én omdat een gedragen strategie nu eenmaal een voorwaarde is voor succesvolle executie.