header
 

Strategie en Executie

De roadmap – schakel tussen strategie en executie

Een strategie geeft alleen houvast als het vertaald is in concrete doelen en initiatieven. Niet in een lijvig document, maar in een handzame roadmap. De roadmap vormt daarmee de meest concrete weergave van de strategie. Het ís feitelijk de strategie. En van toepassing op elk niveau: voor de onderneming, een markt, of bijvoorbeeld een merk of productgroep.

 

Zicht op doelen en resultaten

De roadmap biedt een overzicht van doelen op de korte en langere termijn, en de te verwachten resultaten als er naast de operationele bedrijfsvoering géén initiatieven worden ontwikkeld.

 

Zicht op opties

De roadmap biedt naast de doelstellingen ook een overzicht van potentiële maatregelen of initiatieven. Vergezeld van de bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen, de relevantie onder denkbare scenario’s, de vereiste inzet van mensen en middelen, en de kans van slagen.

 

Selectie

Met dit overzicht kunnen de maatregelen worden geselecteerd, waarmee, gegeven de beschikbare middelen, de meest kosteneffectieve bijdrage wordt geleverd. Hierbij wordt ook de balans tussen verschillende typen maatregelen bewaakt. Eenzijdigheid wreekt zich immers vroeg of laat.

 

Roadmap management

Omstandigheden en inzichten veranderen, resultaten ontwikkelen zich anders dan gedacht, en er ontstaan nieuwe ideeën. Allemaal goede redenen om regelmatig en op  gestructureerde wijze de samenstelling van de roadmap, of delen daarvan, aan te passen of aan te scherpen en de gemaakte keuzes te valideren. Zo worden strategie en executie, ook in zeer dynamische omstandigheden, op een praktische wijze met elkaar verbonden. Een kwestie van aanpak.