header
 

Ongemakkelijke vragen

Vragen

  • Hoeveel mensen in uw organisatie kunnen mij uitleggen wat uw strategie is?
  • Hoeveel mensen weten welke fundamentele keuzes zijn gemaakt?
  • Hoeveel mensen kunnen mij uitleggen waaróm die keuzes zijn gemaakt?

 

Meer vragen

  • Hoeveel van deze mensen zijn echt overtuigd van de juistheid van die keuzes?
  • Wie zal deze keuzes ook uit overtuiging verdedigen?
  • Voor hoeveel mensen in uw organisatie vormt de strategie een inspirerende leidraad voor het dagelijks handelen?

 

De bottom line

  • Wat is de kans op effectieve en efficiënte realisatie van uw strategie?
  • En wat is de realiteit?