header
 

Visie op Strategie

Zien, inzien en doorzien

Heeft ú helder zicht op waar het in uw sector werkelijk om draait? Wat u nu en in de toekomst echt onderscheidt van uw concurrenten? Wat er nodig is om vandaag te presteren en tegelijk te bouwen aan het resultaat voor morgen? Hoe verhelderend en inspirerend kan strategie zijn als het leidt tot dit concrete inzicht. Zicht op waar het om gaat, zicht op wat er voor nodig is om succesvol te zijn, vandaag en morgen.

 

Strategie – zoals u het dus niét wilt

Hoe anders is vaak de praktijk. Strategie ontwikkeling is dikwijls een moeizaam, gesloten en top down proces, tamelijk eenzijdig financieel gericht, met focus op resultaten in de korte planperiode. Een totale energydrain voor betrokkenen, ontoegankelijk dan wel onbegrijpelijk voor de organisatie. En meestal snel achterhaald. Helaas herkenbaar? Het kan echt anders.

 

Levende strategie – zoals u het wél zou willen

OSMC biedt u een andere manier van strategie ontwikkeling. Adaptief en dynamisch, waardoor altijd up to date. Dialogisch en participatief, waardoor kwalitatief beter en tevens  breed begrepen en gedragen. Maar ook evenwichtig, gericht op fundamentele waardedrijvers, met een focus op duurzame waardegroei. Een inspiratiebron voor de organisatie, en een concrete leidraad voor het dagelijks handelen.