header
 

Voorbeelden

Uit de praktijk..

  • Is dit werkelijk de beste strategie? Wat zijn de alternatieven en wat zijn de voor- en nadelen? En hoe maken we de juiste keus?

  • Hoe realiseren we een betere verbinding tussen exploratie en exploitatie, dus tussen ontwikkeling en commercialisatie?

  • Hoe vergroten we het perspectief voor deze service unit na verzelfstandiging?
  •  
  • We willen ook nadrukkelijk werken aan vernieuwing. Help ons baanbrekende alternatieven te bedenken.

  • Hoe  krijgen we de organisatie meer betrokken bij het proces van strategie en executie?

  • Onze projecten zijn meestal vertraagd en doelen worden vaker niet dan wel bereikt. Hoe is dit verbeteren?