header
 

Visie op Organisaties

Organiseren: de essentie

Een effectieve en efficiënte uitvoering van uw strategie vraagt om een gestroomlijnde organisatie. Een organisatie waarin activiteiten tot over de grenzen van de organisatie heen op een logische wijze zijn gegroepeerd en waar verantwoordelijkheden helder zijn gedefinieerd. Een organisatie ook waar communicatie binnen en tussen eenheden doeltreffend is geregeld. En bovenal: waar mensen, waar dan ook in de organisatie of de waardeketen, met overgave en plezier samenwerken.

 

Inrichtingsprincipes geven houvast

Een goede inrichting van uw organisatie is dus zeker niet eenvoudig. Er zijn immers zoveel aspecten die een rol spelen. En juist dan helpt het enorm om een paar duidelijke inrichtingsprincipes te kiezen. Ze helpen om mogelijke verbeteringen te signaleren, dienen als leidraad bij het vormgeven van een andere inrichting van de organisatie, en vormen heldere toetsingscriteria bij het beoordelen van alternatieven.

 

Leidraad voor uw organisatie

Het vergt enige vaardigheid om tot een set praktische, aansprekende en overtuigende inrichtingsprincipes te komen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de klantoriëntatie, de grenzen van de eigen organisatie, de omgang met ondersteunende diensten, en de wijze van coördinatie en besturing. Wilt u dit toepassen binnen uw eigen organisatie, dan kunt u hier reageren